Jan Heller

(4.2.1950, Praha)

Vyučil se leteckým mechanikem v podniku Mikrotechna Modřany (1965 - 1968). Po vojně (1971) pracoval jako servír v zotavovně ROH „Iváň“ v Ratajích nad Sázavou, číšník ve Slovanském domě (1971 - 1974, Praha), poté pracoval v Divadelní službě (1974 - 1980) jako pasíř a údržbář. V r.1980 se přestěhoval do Nalžovického Podhájí u Sedlčan, kde v místním JZD pracoval jako opravář zemědělských strojů. Od r. 1988 žije v Dobříši, kde do r. 1992 pracoval u Středočeských vodovodů a kanalizací jako montér. Od r. 1992 svobodné povolání.

V letech 1960 – 1968 navštěvoval LŠU (akad. Malířka L. Polívková), 1968 - 1976 se učil malbě a kresbě u akad. malíře Fr. Nedvěda, 1974 - 1977 navštěvoval kurzy kreslení u akad. sochaře V. Plačka, později soukr. žákem akad. malíře J. Eislera.

Spoluzakladatel výtvarné skupiny Brány (1995), člen Unie výtvarných umělců (1989 - 1992). Od r. 1981 spoluprac. s Kulturním střediskem Příbram (lektor PhDr. J. Vančat).

Ilustroval časopis Penthouse, Kapitál, Transitions, Lidové noviny. Obesílá charitativní aukce. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukr. sbírkách v ČR, SRN, Itálii, Francii... V současné době se věnuje především malbě a plastice.


"Každé téma si vyžaduje originální přístup, snažím se v tvorbě být sám sebou, v poslední době maluji pocity a vztahy lidí"

Kontakt

Zahradní 377
263 01 Dobříš

tel. 1: +420 723 509 682
tel. 2: +420 739 095 071

email: info@janheller.cz
web: www.janheller.cz